Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji - ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj

Nevladne organizacije (NVO) opravljajo pomembno delo na področju skrbi za zdravje in so danes nepogrešljivi del sodobnih družb. V okviru CRP projekta »Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti« smo v Sloveniji prvič sistematično analizirali stanje in potrebe NVO na področju zdravja. Ker so NVO na področju zdravja v vseh pogledih slabše raziskano področje, smo se raziskovanja lotili s kvantitativno in kvalitativno metodo ter pridobili poglobljene informacije in podatke o obravnavani problematiki. Ugotovitve kažejo, da sta potrebna sistematičen in kontinuiran razvoj ter podpora na tem področju. V publikacijo smo vključili tudi konkretne predloge za krepitev delovanja in učinkovitosti NVO na področju zdravja.

Vabljeni k branju.