Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize – ključna sporočila

Publikacija »Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize – ključna sporočila« je krajša izdaja poročila »Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize«, ki ga je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izdal leta 2018 in je prosto dostopno na spletni strani na naslednji povezavi, za tiskano verzijo pa pišite na: info@nijz.si