Neenakosti v zdravju v Sloveniji

Neenakosti v zdravju med posameznimi državami in znotraj njih so velike in se marsikje povečujejo. Neenakosti v zdravju so prisotne v vseh državah, tako v državah v razvoju kot v razvitih državah in tako tudi v Sloveniji. Te neenakosti morajo postati jasno vidne in razumljive, da se jih lahko začne izboljševati, zato je nastalo poročilo Neenakosti v zdravju v Sloveniji, katerega osnovni namen je spodbuditi vse, ki v Sloveniji odločajo, da postane zdravje prebivalstva ena od prednostnih nalog razvoja Slovenije in sestavni del vseh politik.

Poročilo prikazuje neenakosti v zdravju med posameznimi skupinami prebivalcev znotraj Slovenije, prikazane pa so tudi nekatere primerjave med Slovenijo in državami EU.