Navodilo o predpisovanju medicinskih pripomočkov, očal in leč na belo naročilnico

Bela naročilnica za medicinski pripomoček, očala, kontaktne leče itd. (obrazec IVZ-obr.NAR-1/09) je namenjena predpisovanju medicinskih pripomočkov, ko se ugotovi potreba po pripomočku in plačnik medicinske pripomočka ni ZZZS.

Primeri, ko plačnik medicinskega pripomočka ni ZZZS:

  • zdravstvena storitev se ne opravlja v breme ZZZS;
  • zdravstvena storitev se opravlja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar pripomoček ni predmet pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju;
  • zavarovana oseba ne izpolnjuje pogojev za njegovo pridobitev v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.