Načrt za delovanje ob množičnih prireditvah v Sloveniji za področje nalezljivih bolezni in okoljska tveganja

Slovenija je vedno pogosteje prizorišče organizacije večjih prireditev, kar predstavlja tudi večje tveganje za pojav in širjenje nalezljivih bolezni. Vsaka množična prireditev predstavlja svojevrstno situacijo, ob kateri morajo biti upoštevani in situaciji prirejeni obstoječi načrti ukrepanja in obvladovanja tveganj na področju zdravstva. Odprtost svetu s povečanim transportom in potovanjem ljudi predstavlja tveganje zaradi večje izpostavljenosti različnim patogenom, pojavljanju novih oblik in spremembam v patogenosti agensa. Zato je potrebna vključitev javnozdravstvene, še posebej pa epidemiološke službe kot stalnega partnerja pri organizaciji množičnih prireditev, identifikaciji tveganj in obvladovanju nenadnih dogodkov.