Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2015 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij že več kot deset let pripravlja Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji.