Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2009

Nacionalno poročilo 2009 o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji je prvo tovrstno poročilo napisano v slovenskem jeziku.Podatki bodo odslej lažje dostopni vsem, ki jih potrebujejo pri svojem vsakodnevnem delu, in tudi tistim, ki jih uporabljajo le občasno. Poročilo je bilo pripravljeno v skladu z metodologijo, ki jo predpisuje EMCDDA (Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami).
Pri pripravi poročila je sodelovalo veliko sodelavk in sodelavcev Inštituta za varovanje zdravja RS. Svoj prispevek pa so dali tudi posamezni strokovnjaki in drugi ljudje, ki delajo v vsakodnevni praksi na področju drog. Želeli bi, da so letna poročila tudi del prikaza našega skupnega dela na področju preprečevanja, obravnave in zdravljenja odvisnih od drog ter delovanja represivnih organov (policije in carine), ki preprečujejo vnos drog v državo ter njihovo preprodajo.