Miti o kajenju

Razširjenost kajenja se je med mladostniki v Sloveniji v preteklem obdobju pomembno znižala, a še vedno kadi znaten delež mladostnikov. Med 15-letniki v Sloveniji jih je 40% že kdaj kadilo, 13% pa jih kadi vsaj enkrat na teden ali pogosteje. Mladostniki se sicer večinoma zavedajo, da kajenje škodi njihovemu zdravju, a vendar istočasno nanje močno vplivajo različni mediji, prijatelji, filmi…, kar je razlog, da med njimi kroži kar nekaj mitov o kajenju. Miti lahko pomembno vplivajo na začetek kajenja med mladostniki ali pa jih odvračajo od uspešne opustitve kajenja. Številni miti so povezani tudi z nekaterimi tobačnimi izdelki, ki so v zadnjih letih pridobili na popularnosti, to so npr. vodne pipe ter z novejšimi izdelki, to pa so elektronske cigarete. Ne glede na to, od kod ti miti izvirajo in na katere izdelke se nanašajo, je pomembno, da se mladi zavedajo njihove neresničnosti in poznajo dejstva. Z gradivom ''Miti o kajenju'' želimo predstaviti dejstva in tako ovreči najpogosteje krožeče mite o kajenju med mladostniki.