Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 11. 2020

  • Objavljamo drugo mesečno poročilo s podatki o čakalnih dobah in številu čakajočih, po koncu epidemije SARS CoV - 2, ki je bila uradno preklicana s 1.6.2020. Namen poročila je prikazati javnosti statističen pregled stanja na področju čakalnih dob in števila čakajočih na naboru storitev, ki jih spremljamo na mesečni ravni.
  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 11. 2020 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 1 dan več kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 3 dni več.
  • Opozarjamo na nedopustno dolge čakalne dobe pri prvih revmatoloških, nevroloških in uroloških pregledih, pri žilnih operacijah, ORL operacijah, operacijah v ortopediji, ortopedskih operacijah in operacijah hrbtenice.
  • Pri stopnji nujnosti »Zelo hitro« na prve preglede nad dopustno dolgo čaka 67% vseh čakajočih, na terapevtsko-diagnostične postopke pa več kot 14 dni čaka 48% vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti.
  • Pri določenih storitvah kot so sklerozacija krčnih žil, osteosinteza hrbtenice, CT orbit, RTG pogačice, posegih na bobniču in operacijah nosnega pretina pacienti vpisani pod stopnjo nujnosti »Zelo hitro« v povprečju čakajo dlje kot pacienti, ki so vpisani pri stopnji nujnosti »Redno«.
  • V mesecu septembru 2020 je bilo glede na podatke sistema eNaročanje za izbrani nabor vrst zdravstvenih storitev, ki so predmet spremljanja čakalnih dob, v čakalne sezname na novo vpisanih 94.022 kar je 48 % več kot pretekli mesec, medtem ko je imelo predvideni datum termina 94.252 kar je 49 % manj kot pretekli mesec.
  • V mesecu septembru 2020 je bilo v sistemu eNaročanja izdanih 380.095 napotnic, kar pomeni 108.249 oziroma 39,8 % več izdanih napotnic kot mesec pred tem. V preteklem mesecu je bilo ustvarjenih 565.400 naročil, kar pomeni 159.526 oziroma 39,3 % več izdelanih naročil kot v mesecu avgustu 2020.