Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. september 2018

KLJUČNI POUDARKI POROČILA

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 9. 2018 kažejo, da se nadaljuje trend skrajševanja čakalnih dob, konkretno so se v primerjavi s preteklim mesecem v povprečju skrajšale pri 61 % vseh vrst zdravstvenih storitev, ki jih spremljamo na mesečni ravni.

• Največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«. Pri prvih pregledih, ki jih spremljamo na mesečni ravni, je 52 % storitev, kjer je povprečna dolžina čakanja na termin daljša od
dopustne meje, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa ta delež znaša 12 %.

• Na dan 1. 9. 2018 je na prvi pregled iz nabora pregledov čakalo 77.787 oseb (1,82 % več čakajočih kot pretekli mesec), na storitev iz nabora zdravstvenih storitev pa 79.383 oseb (6,13 % manj čakajočih kot pretekli mesec).

• Tako pri prvih pregledih kot pri ostalih zdravstvenih storitvah se je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo v primerjavi z enakim obdobjem preteklega meseca zmanjšalo. Pri prvih pregledih ta delež znaša 3,28 %,
pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa se je število čakajočih nad dopustno mejo zmanjšalo za 11,56 %.

• Najdaljša dopustna čakalna doba pri čakanju na prvi termin je bila spoštovana pri vseh vrstah zdravstvenih storitev in pri vseh stopnjah nujnosti, kar pomeni, da za vsako vrsto zdravstvene storitve iz poročila obstaja vsaj en izvajalec, ki ponuja rok izvedbe, krajši od najdaljše dopustne čakalne dobe.