Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. september 2016

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. september 2016. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo, ki se nahaja na sledeči povezavi.