Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. november 2015

Objavljamo poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. november 2015. Poročilo vsebuje analizo in prikaz stanja na področju čakalnih dob v Republiki Sloveniji, za seznam zdravstvenih storitev, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, in za katere morajo izvajalci zdravstvenih storitev mesečno poročati na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako objavljamo tudi preliminarno poročilo na naslednji povezavi.