Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. marec 2019

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 3. 2019 kažejo, da se na izbran nabor prvih pregledov v povprečju čaka 5 dni manj, kot prvi dan preteklega meseca, na izbran nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev, pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka dan manj.

• Največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«. Pri prvih pregledih, ki jih spremljamo na mesečni ravni, je 72 % storitev, kjer je povprečna dolžina čakanja na termin daljša od dopustne meje, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa ta delež znaša 69 %.

• Pri prvih pregledih in vseh ostalih zdravstvenih storitvah se je v zadnjem mesecu število čakajočih nad dopustno čakalno dobo zmanjšalo. Pri pregledih se je delež le teh v primerjavi s preteklim mesecem zmanjšal za 0,75 %, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa za 0,43 %.

• Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 70% vseh čakajočih, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa je delež takšnih 54 %.

• V primerjavi s preteklim mesecem opažamo rast števila okvirnih terminov, ki jih ponujajo izvajalci zdravstvenih storitev. Tako so na dan 1. 3. 2019 za izbran nabor storitev ponudili 26 % točnih terminov, kar je 2 % manj prvi dan preteklega meseca. Na okvirni termin so se pacienti lahko na dan 1. 3. 2019 naročili v 69 % ponujenih terminov, kar je 4 % več kot na isti dan preteklega meseca. Delež prostih sprejemov, terminov brez čakalnih dob, pa se je zmanjšala za 2 %, kar pomeni, da pri 5 % ponujenih terminov ni čakanja na storitev. Med terapevtsko-diagnostičnimi storitvami največ prostih sprejemov nudijo pri Rtg pc, kjer polovica izvajalcev ponuja zdravstveno obravnavo takoj, pri pregledih pa največ prostih sprejemov najdemo pri diabetološkemu pregledu, kjer skoraj 10 % izvajalcev nima čakalnih dob za prvi pregled.