Ker pogovor daje MOČ

Življenje prinaša različna obdobja. Nekatera so lepa, polna spodbudnih dogodkov in prijetnih čustev. Včasih pa se soočamo s težavnimi življenjskimi obdobji, stiskami in neprijetnimi čustvi. Pogosto se s težavami in izzivi lahko spopademo sami. Nekatere življenjske
izkušnje pa so prezahtevne, da bi jih lahko razrešili brez pomoči.