Javnozdravstveni pristopi v medsektorskih politikah - izzivi aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji na regijski ravni

Nacionalni inštitut za javno zdravje je razvil pristop sodelovanja z deležniki in razširil kapaciteto znanja na področju aktivnega in zdravega staranja v javnem zdravju v Sloveniji. Pridobljeno znanje in dobre izkušnje smo v letih 2015 in 2016 razširili iz nacionalnega na regijski nivo.