Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji

Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji.

Znanstvena monografija, ki je pred nami, nam daje pomemben vpogled v desetletno dinamiko na področju vedenjskega sloga, povezanega z zdravjem pri prebivalcih Slovenije. Daje nam informacijo o velikosti problema ter trendih nezdravega vedenjskega sloga in tveganih vedenj med odraslim prebivalstvom glede na demografske, socialno-ekonomske in geografske značilnosti. Publikacija nam osvetljuje najranljivejše skupine odraslih, ki jih ogroža nezdrav vedenjski slog in z njim povezane neenakosti v zdravju glede na spol, starost, zdravstveno regijo ter glede na izobrazbo in samoocenjeni družbeni sloj, s poudarkom na trendih med socialno-ekonomsko krizo v Sloveniji od leta 2008 do leta 2012.