Igralne karte sadje in zelenjava

Klemenitna Koren je zdrava deklica, ki obiskuje osnovno šolo. Da bi sošolke in sošolce naučila nekaj novega o zdravi prehrani, si je izmislila igrico, ki je pred tabo. S pomočjo igrice lahko spoznaš različne vrste sadja in zelenjave ter ugotoviš, za kaj so različne vrste še posebej pomembne. Sadje in zelenjava vsebujeta veliko vode in snovi, potrebnih za pravilno delovanje tvojega telesa. 


Pravila igre so desegljiva na naslednji povezavi.

Več informacij na naslednji povezavi.