Evalvacija pilotnih izvedb v projektu Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov

V letu 2015 smo izvajali pilotne izvedbe glede Šole za bodoče starše oz. Priprave na porod in starševstvo, Patronažnega varstva novorojenčka in otročnice, šole za že starše, vzgoje za zdravje v šolah in v okviru projektnega učenja mladih (PUM), ki je namenjeno osipnikom iz srednje šole. Te pilotne izvedbe so se izvajale na lokacijah ZD Sevnica, ZD Celje in ZD Vrhnika.