Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 1997

Na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni Ur.l.RS št.69/95 je bilo v Sloveniji v letu 1997 prijavljenih 41.625 posameznih nalezljivih bolezni. V to število niso zajeti zboleli za tuberkulozo, aidsom in spolno prenosljive bolezni (razen hepatitisov), ki jih prikazujemo loeno. V letu 1997 je znašala letna stopnja obolevnosti 2090.4/100.000 prebivalcev.
V primerjavi z letom 1996 se je število prijav nalezljivih bolezni povealo 2382 primerov oziroma 6 %. V zadnjih petih letih je bilo najve prijav v letu 1995 in sicer 43140, sledi leto 1997 z 41625 primeri nalezljivih bolezni.