E-zbornik 6. posveta Kemijska varnost za vse

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) , Ministrstvo za zdravje RS in Zavod RS za šolstvo so 17. oktobra 2014 organizirali 6. posvet Kemijska varnost za vse z naslovom TOKSIKOVIGILANCA – SPREMLJANJE IN OBVLADOVANJE ZASTRUPITEV S KEMIKALIJAMI.

NIJZ je ob tem pripravil zbornik predavanj strokovnjakov, ki so na strokovnem srečanji nastopili.

A. ŠÖMEN JOKSIĆ, O toksikovigilanci

M. BRVAR, Vloga Centra za zastrupitve v sistemu toksikovigilance

L. PERHARIČ, Toksikovigilanca elektronskih cigaret

V. HRŽENJAK, Zdravstvena tveganja povezana z barvami za tetoviranje

V. GOLJA, Varnost nanomaterialov

A. BAČNIK, A. ŠÖMEN JOKSIĆ, Toksikovigilanca v izobraževanju s primeri

S. FAJFAR, Toksikovigilanca v evropski kemisjki zakonodaji REACH

Z. ČADEŽ, Zaščita in reševanje v sistemu toksikovigilance

M. IVARTNIK, Čezmejna vaja »Quicksilver«

A. ŠÖMEN JOKSIĆ, A. BAČNIK (moderiranje), Zaključna diskusija posveta:Toksikovigilanca – kaj in kako v Sloveniji?