Četrtletno poročilo o SPO za obdobje 1. julij – 30. september 2014

V obdobju od 1. julija do 30. septembra 2014 je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno  zdravje prijavljenih  283 primerovspolno prenesenih okužb (SPO), od tega 190 pri moškihin 93 pri ženskah.