Četrtletno poročilo o SPO za obdobje 1. julij 2015 – 30. september 2015

V obdobju od 1. julija do 30. septembra 2015 je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih 261 primerov spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 146 pri moških in 115 pri  ženskah.