Četrtletno poročilo o SPO za obdobje 1. januar – 31. marec 2014

V obdobju  od 1.  januarja  do  31.  marca  2014  je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih  (Ur. l. št. 69/95)  Nacionalnemu inštitutu  za  javno zdravje prijavljenih  233  primerov spolno prenesenih  okužb  (SPO),  od tega  135  pri moških  in 98  pri ženskah.