Alkohol v Sloveniji – trendi in zdravstvene posledice škodljivega pitja ter predlogi ukrepov

Knjiga Alkohol v Sloveniji – trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko na enem mestu pregledno poda informacije o tem, kako sta se razvijali evropska in slovenska alkoholna politika, kakšno breme predstavljata v Sloveniji tvegana in škodljiva raba alkohola med odraslimi in med mladostniki ter kakšen je odnos ključnih akterjev do alkoholne politike.

Knjigo sklenemo s pregledom učinkovitih ukrepov in s stanjem posameznih ukrepov v Sloveniji. Knjiga je namenjena vsem, ki delujejo na področju alkoholne problematike in tudi širše – vsem, ki se ukvarjajo z zdravjem posameznika in populacije. Upamo, da bo knjiga pripomogla k razvoju slovenske alkoholne politike, in si želimo, da bi prispevala k bolj kritičnemu odnosu vseh nas do alkohola. Le tako bomo stopili korak dlje na poti reševanja alkoholne problematike in izboljševanja zdravja prebivalcev Slovenije.