Z znanjem do boljšega zdravja

Prva številka revije Javno zdravje

30. 10. 2017
Izšla je prva, tematska številka revije Javno zdravje, ki obravnava staranje prebivalstva. V prvi številki so objavljeni pregledni in izvirni znanstveni ter strokovni prispevki priznanih slovenskih strokovnjakov, ki ponujajo nekatere odgovore na številna vprašanja in izzive, povezane s tem področjem javnega zdravja.

Javno zdravje je revija, ki obravnava široko področje javnega zdravja in je namenjena znanstveni in strokovni javnosti, dejavni na širokem področju javnega zdravja. 

Pretekla stoletja so zaznamovali številni uspešni javnozdravstvenimi ukrepi, spremembe v bivalnem okolju ter napredki v znanosti, ki so vodili do dramatičnega povečanja pričakovane življenjske dobe. Dodatna leta življenja posameznikom tako omogočajo, da izpolnijo odložene cilje in se posvetijo aktivnostim v skladu s svojimi potrebami, željami in zmožnostmi. Njihova aktivna udeležba v vsakdanjem življenju je pomembna tako za starostnike same in njihove družine kot tudi za širšo družbo. Da bi kot družba omogočali kakovostno življenje tudi v višjih starostih, moramo ustvarjati primerne pogoje. Kjučen pogoj za aktivno soudeležbo starostnikov v vsakdanjem življenju je njihovo dobro zdravje. 

Dolgoživost sodobne družbe prinaša priložnosti in izzive, del katerih obravnavamo v reviji Javno zdravje. Prva številka revije je tematsko osredinjena na staranje prebivalstva. Prispevki obravnavajo raznovrstne tematike – od značilno zdravstvenih pa do mnogo bolj socialno obarvanih. Vključeni so prispevki o multimorbidnosti, porabi zdravil in vplivu staranja na učinkovitost cepljenja, kot tudi prispevki o gmotnem položaju upokojencev in revščini starejših žensk. Nedotaknjene niso ostale niti teme, ki se navadno izmaknejo vsakdanjemu diskurzu, kot so stigma demence, spoprijemanje s stresom v poznejši starosti in vloga prastaršev v današnji družbi. Preberete lahko tudi prispevke o izzivih zagotavljanja varnosti živil med starostnikih in o izzivih staranja prebivalstva, kot jih vidijo deležniki iz različnih slovenskih regij.

V pri številki revije Javno zdravje predstavljamo tudi redno rubriko, ki vključuje prispevke številnih strokovnjakov, ki iz različnih zornih kotov obravnavajo aktualno javnozdravstveno problematiko. Rubrika je temu primerno naslovljena Perspektive. V tokratni izdaji Perspektiv obravnavamo izredno relevanten pojav krhkosti, ki je ena od prednostnih javnozdravstvenih tematik v Sloveniji in svetu.

Vabljeni k branju! 


Ostale informacije o reviji Javno zdravje in prvi številki so dostopne na naslednji povezavi