Duševno zdravje

Projekt Euregenas (European Regions Enforcing Actions against Suicide)

30. 04. 2014
Samomor ni nikoli posledica enega vzroka ali stresorja. Stopnje samomora se med regijami in lokalnimi skupnostmi, kot tudi v času in v različnih tveganih skupinah, razlikujejo.

Obstoječe razlike v merah samomorilnosti v državah članicah in regijah dokazujejo potrebo po prilagajanju različnih pristopov v skladu z lokalnimi in regionalnimi konteksti. Projekt združuje 14 partnerjev iz 11-ih regij z različnimi izkušnjami preprečevanja samomora in spodbuja oblikovanje trajnostnih mrež, ki vključujejo javne oblasti ter interesne skupine in civilno družbo.

Cilji:

 • Opredeliti in zbrati dobre prakse že obstoječih ukrepov in strategij na področju preventive samomora.
 • Izvesti analizo potreb interesnih skupin.
 • Razviti in razširiti smernice ter orodja za preprečevanje samomora in za ozaveščanje o problematiki samomorilnosti.
 • Razviti tehnične specifikacije za model preprečevanja samomora na osnovi e-duševnega zdravja.
 • Izboljšati znanje in spretnosti med lokalnimi in regionalnimi strokovnjaki (psihologi, psihiatri, splošnimi zdravniki).
 • S spodbujanjem regionalnih intervencij in kampanj, namenjenih tako ciljnim skupinam kot nezdravstvenim interesnim skupinam, je cilj projekta tudi izvajanje Evropskega pakta za duševno zdravje in dobro počutje, v zvezi s:
 • preprečevanjem samomora,
 • zmanjševanjem stigme duševnih motenj,
 • promocijo zdravja pri otrocih in mladostnikih.
   

Cilj projekta je tudi razvoj smernic in spodbujanje dobrih praks, ki temeljijo na dokazih in ki se jih lahko vključi v strategijo EU-Compass for Action on Mental Health and Well being.

Spletna stran Euregenas omogoča dodatne informacije o projektu kot tudi novice in dogodke s področja preprečevanja samomora: www.euregenas.eu

Spletna knjižnica nudi pregled literature in dobrih praks kot tudi pregled trenutnega stanja v EU na tem področju

Lahko se naročite na Euregenas novice in sledite projektu na Facebook-u in Twitter-ju
 

Dodatna gradiva: 

Partner projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor
Kontaktna oseba: Anja Magajna (tel: 02/ 460 23 17)