Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila za prostovoljsko delo na področju zdravstvene nege in oskrbe v socialnem zavodu v času epidemije s COVID-19

29. 03. 2020

Priporočila so v pomoč menedžmentu zdravstvene nege v socialnem zavodu za vključevanje prostovoljcev v delovni proces na področju zdravstvene nege in oskrbe. Za koordinacijo in izvajanje prostovoljskega dela na področju zdravstvene nege in oskrbe je odgovorna vodilna medicinska sestra oz. odgovoren zdravstvenik. 

Priporočila, ki jih je pripravila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, so dosegljiva na naslednji povezavi.