Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila za obravnavo izbruha ali suma na izbruh z norovirusi v ustanovah

06. 03. 2015
Namen priporočil je zagotoviti enoten pristop pri obravnavi izbruha gastroenteritisa, povzročenega z norovirusi v ustanovah, kjer domujejo ali se zadržujejo osebe, ki so zaradi starosti ali drugih vzrokov imunsko oslabljeni in za katere okužba z norovirusi predstavlja večje tveganje.

Te ustanove vključujejo domove za starejše občane, domove za osebe s posebnimi potrebamiter druge negovalne ustanove in bolnišnice. Nekatera poglavja iz teh priporočil se lahko smiselno uporabljajo tudi v drugih ustanovah: zdraviliščih, hotelih, vojašnicah, zaporih, v vzgojno varstvenih ustanovah (šole, vrtci, internati), na ladjah, v restavracijah. Dokument in v njih predstavljene smernice so namenjene zdravstvenemu osebju, ki v ustanovah izvaja nego bolnikov v bolnišnicah oz. stanovalcev v domovih za starejše občane (v nadaljevanju bolnikov/stanovalcev), ter epidemiologom oz. epidemiološkim službam območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki ob izbruhu predlagajo ukrepe in se vključijo v njihovo izvajanje.

Dokument je dosegljiv na naslednji povezavi.