Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok povišanih koncentracij svinca v pitni vodi hišno vodovodno omrežje - način uporabe

26. 05. 2014
V prispevku so predstavljena priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok povišanih koncentracij svinca v pitni vodi hišno vodovodno omrežje.

(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04 , 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 - 9.člen)

Kadar ugotovimo, da je vzrok povišanih koncentracij svinca v pitni vodi hišno vodovodno omrežje (upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo to dokaže z rezultati vzorcev, ki jih odvzame na najbližjem mestu pred priključkom hišnega vodovodnega omrežja na sistemu za oskrbo s pitno vodo) ali kadar obstaja sum za to, mora upravljavec zagotoviti priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo tveganja. Upravljavec naj pri pripravi konkretnih priporočil upošteva še naslednja splošna priporočila o načinu uporabe pitne vode, v kateri je povišana mejna vrednost svinca:

  • Pred vsako uporabo pitne vode kot živila naj voda teče skozi pipo toliko časa, dokler ne priteče hladna voda oz. do stabilizacije temperature. Če je aktualno pomanjkanje vode, se ta iztočena voda lahko uporabi za druge gospodinjske namene npr.: čiščenje, pranje, pomivanje, zalivanje itd.
  • Za pripravo hrane ali napitkov vedno uporabljamo hladno vodo. Za ta namen nikoli ne uporabljamo tople vode.
  • Nikakor ne uporabljamo vode, ki vsebuje svinec, za pripravo hrane za dojenčke.
  • S prekuhavanjem vode, se koncentracija svinca še dodatno poveča.

Datoteke: