Zrak

Prikazovanje podatkov o onesnaženem zunanjem zraku in priporočila v primerih onesnaženosti

13. 12. 2016
Agencija RS za okolje (ARSO) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta vzpostavila prenovljeno napovedovanje in prikazovanje podatkov o onesnaženosti zunanjega zraka. Opredelila sta stopnje onesnaženosti in priporočila za ravnanje prebivalcev ob dneh s prekomerno onesnaženostjo zunanjega zraka.

Za obveščanje in opozarjanje so predvideni štirje razredi. Za sistem prikazovanja in napovedovanja pa je uveden barvni prikaz, ki je  podoben sistemom opozoril za vremenske in hidrološke pojave.

Indeks kakovosti zunanjega zraka

Podatki o kakovosti zunanjega zraka se bodo prikazovali s pomočjo indeksa onesnaženosti zunanjega zraka. Pri razvoju indeksa sta pregledali nekatere že obstoječe indekse (Air Quality Index US EPA, Air Quality Health Index Kanade, Air Quality Health Index Madžarske, Common Air Quality Index razvit v okviru EU projekta CiteAir, Air Quality Index for Health Irske) in se odločili za način prikazovanja, ki je najbolj primeren za naše razmere .

Indeks vključuje štiri onesnaževala: delce PM10, NO2, SOin O3. Za vsako onesnaževalo se po določenem algoritmu vsako ura izračuna indeks. Za O3, NO2 in SO2 se uporabijo zadnje urne koncentracije, v primeru delcev PM10 pa 24-urno drseče povprečje. Stopnjo onesnaženosti zraka določa onesnaževalo z najvišje izračunanim indeksom. Na podlagi te vrednosti se stanje onesnaženost zraka uvrsti v štiri razrede: nizka, zmerna, visoka in zelo visoka. S temi razredi so povezane tudi barve: nizka onesnaženost se prikazuje z zeleno barvo, zmerna z rumeno, visoka z oranžno in zelo visoka z rdečo barvo.

V primeru O3 je meja za zelo visoko onesnaženost opozorilna urna koncentracija, za NO2 in SO2 pa mejna urna koncentracija. Pri delcih PM10 je ta meja postavljena pri 100 µg/m3. Koncentracijska območja in pripadajoči indeksi in razredi so predstavljeni v spodnji tabeli.

 

Razred onesnaženosti

 

Indeks

PM10

(µg/m3)

24ur

O3

(µg/m3)

1 ura

NO2

(µg/m3)

1 ura

SO2

(µg/m3)

1 ura

nizka

0–50

0–40

0–60

0–50

0–50

zmerna

51–75

41–75

61–120

51–100

51–100

visoka

76–100

76–100

121–180

101–200

101–350

zelo visoka

> 101

> 101

> 181

> 201

> 351

 

Za delce PM10 je predpisana dnevna mejna vrednost 50 µg/m3, ki pa je posebno v zimskem času na posameznih merilnih mestih pogosto presežena. V zimskem obdobju zato pričakujemo, da bo zrak bolj onesnažen predvsem zaradi delcev PM10. V poletnem času so najbolj problematične povišane koncentracije ozona, zato bo v tem obdobju razred onesnaženosti zraka običajno odvisen od ozona.

Prikazovanje podatkov

Podatki o kakovosti zunanjega zraka na podlagi indeksov se bodo prikazovali na spletni strani. Obnovljeni bodo vsako uro. Pod zemljevidom s slikovnimi opozorili so navedena priporočila NIJZ, vezana na vplive na zdravje. V zimskem obdobju se bodo priporočila nanašala na ravnanje prebivalcev ob povišanih koncentracijah delcev PM10, v toplejši polovici leta pa na ravnanje ob povišanih koncentracijah ozona.

Napovedovanje onesnaženosti in opozarjanje

Napovedovanje onesnaženosti zunanjega zraka bo vezano na razred onesnaženosti. Ker je v sprejetih Načrtih za kakovost zunanjega zraka predvideno napovedovanje možnosti čezmerne onesnaženosti z delci, bodo napovedi možnosti za preseganje podane v tekstovni obliki pod slikovnimi napovedmi.

Obveščanje v primeru delcev PM10

ARSO bo občinam in NIJZ poslal elektronsko pošto ob pričakovanih dnevnih koncentracijah delcev PM10 nad 40 µg/m3. Medije bo obveščal preko elektronske pošte ob pričakovanih dnevnih koncentracijah PM10 nad 75 µg/m3. V tem primeru bo objavljeno tudi oranžno opozorilo na spletu. V primeru visoke in zelo visoke onesnaženosti pa bo ARSO objavil opozorilo tudi na svoji osrednji spletni strani.

Priporočamo tudi sprotno spremljanje urnih koncentracij delcev PM10, da na podlagi le-teh prilagodite aktivnosti na prostem. Med dnevom namreč lahko nastanejo krajša obdobja urnih koncentracij, ki se razlikujejo od  napovedane dnevne ravni onesnaženosti zraka.

Priporočila za ravnanje prebivalcev ob povišanih koncentracijah delcev PM10 glede na stopnjo onesnaženosti zunanjega zraka, ki jih je pripravil NIJZ, so podana v spodnji tabeli.

Stopnja onesnaženosti zunanjega zraka glede na onesnaženost z delci PM10

24-urna povprečna koncentracija, drseče povprečje (µg/m3)

 

PRIPOROČILA ZA RANLJIVE SKUPINE

 

 

PRIPOROČILA ZA SPLOŠNO POPULACIJO

 

NIZKA

040

Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.

Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.

 

ZMERNA

4175

Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome: naj razmislijo o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.

Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.

 

VISOKA

76100

Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutijo težave.

Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšanje fizičnih aktivnost.

Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.

 

ZELO VISOKA

101 ali več

Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibanje intenzivnejšim fizičnim aktivnostim.

Astmatiki:  pričakovana pogostejša raba inhalatorjev.

Vsi: zmanjšanje fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutijo težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj.

 

Vir: okoljsko-zdravstveni indeks za zrak na Irskem

Opomba: Pri odraslih in otrocih, ki so srčni bolniki ali imajo težave z dihali vključno z astmo, je ob epizodah onesnaženega zraka verjetnost za nastanek težav večja. Zanje velja, da naj vedno sledijo napotkom svojega zdravnika glede terapije in morebitnih omejitev ter skrbijo za svojo kondicijo.