Informatika v zdravstvu

Postopek sprejemanja in vzdrževanja standardizacijskih predmetov za področje zdravstvene informatike

10. 05. 2011
Uvedba nacionalnih standardizacijskih predmetov na področju zdravstvene informatike v Sloveniji zahteva natančen in razumljiv postopek sprejemanja in vzdrževanja/posodabljanja le-teh.

Zato smo pripravili Postopek sprejemanja in vzdrževanja standardizacijskih predmetov za področje zdravstvene informatike, ki ga je 15.3.2011 potrdil Svet za informatiko v zdravstvu (SIZ)  na predlog Odbora za zdravstveno informacijske standarde (OZIS). Lastnika sta Ministrstvo za zdravje in OZIS.

Pri pripravi postopka smo izhajali iz:

  • s strani OZIS potrjenega dokumenta Proces sprejemanja normativnih dokumentov in
  • predloga procesa opisanega v dokumentu Proces sprejemanja (meta) podatkovnih elementov, ki je bil izdelan ob pripravi inicialne verzije terminološkega slovarja.

Obrazci:

Pobuda za oblikovanje SP – obrazec OZIS 1: docx (lastnik MZ)
Vloga za odobritev SP – obrazec OZIS 2: docx (lastnik MZ)
Zahteva za vzdrževanje SP – obrazec OZIS 3: docx (lastnik MZ)
Vloga za odobritev spremembe SP – obrazec OZIS 4: docx (lastnik MZ)