Sporočila za javnost

Pojav okužb s SARS-CoV-2 med udeleženci maturantskega izleta

19. 07. 2021
Epidemiološka služba NIJZ je zaznala večje število okuženih z virusom SARS-CoV-2 (covid-19), med udeleženci maturantskih izletov iz Gorenjske in Dolenjske v Loret de Mar v Španiji . Na podlagi pridobljenih podatkov je epidemiološka služba NIJZ ocenila, da so vsi udeleženci teh maturantskih izletov visokorizični kontakti.

Pojav okužb s SARS-CoV-2 med udeleženci maturantskega izleta z Dolenjske

V ponedeljek, 05.07. 2021, je bila epidemiološka služba NIJZ obveščena o pozitivnih rezultatih HAGT pri udeležencih maturantskega izleta v Loret de Mar, Španija. Z maturantskega izleta v Španiji se je v soboto, dne 03. 07. 2021, vrnila skupina 334 dijakov, pretežno z Dolenjske regije. Iz Slovenije do Španije so potovali z avtobusi. Bivali so v hotelu Maria del Mar v kraju Loret de Mar od 27. 06 do 03. 07. 2021. V Slovenijo so se vrnili z avtobusi, skupina dijakov je potovala tudi z letalom iz Barcelone do Benetk dne 03. 07. 2021.

Med udeleženci maturantskega izleta v Lloret de Mar, Španija, ki so se v Slovenijo vrnili v soboto, 03. 07. 2021, je bila do vključno 22. 07. 2021 potrjenih 139 okužb s SARS-CoV-2.

Do navedenega datuma je bilo prepoznanih vsaj 89 sekundarnih okužb, ki so povezane z okuženimi udeleženci tega maturantskega izleta.

Epidemiološka služba NIJZ je prepoznala 472 visokorizičnih kontaktov (VRK) potrjenih okužb znotraj tega izbruha. Za te VRK je epidemiološka služba NIJZ predlagala karanteno na domu. Pri opredelitvi VRK je upoštevala izjemi: prebolevnik in cepljen. Za te osebe ni predlagala karanten na domu.

Epidemiološka služba NIJZ je do četrtka, 08. 07. 2021, izvedla epidemiološko poizvedovanje pri vseh udeležencih tega maturantskega izleta, kar pomeni, da je epidemiološka služba vse udeležence poklicala, se z njimi pogovorila in jim podala nadaljnja navodila.

Epidemiološka preiskava udeležencev s potrjeno okužbo in njihovih stikov poteka sproti in takoj,  ko je okužba pri osebi potrjena.

Prvi rezultati sekvenciranja vzorcev udeležencev maturantskega izleta v Lloret de Mar, Španija, so potrdili okužbo z varianto delta SARS-CoV-2.

S terena smo prejeli informacijo, da udeleženci predmetnega maturantskega izleta s strani organizatorja niso prejeli obvestila epidemiološke službe NIJZ, ki ga je s prošnjo po posredovanju udeležencem poslala organizatorju. Ne glede na to je epidemiološka služba že pred tem sama pričela z obveščanjem vseh udeležencev maturantskega izleta.


Pojav okužb s SARS-CoV-2 med udeleženci maturantskega izleta z Gorenjske

Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bila 09. 07. 2021 dopoldan obveščena o prvi potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 pri udeležencu maturantskega izleta v Lloret de Mar, Španija, s katerega se je skupina udeležencev z Gorenjske vrnila 08. 07. 2021.

Med udeleženci maturantskega izleta v v Lloret de Mar, Španija, ki so se v Slovenijo vrnili v četrtek, 08. 07. 2021, je bila do vključno 22. 07. 2021 potrjenih 72 okužb s SARS-CoV-2.

Do navedenega datuma je bilo prepoznanih vsaj 14 sekundarnih okužb, ki so bile povezane z okuženimi udeleženci tega maturantskega izleta.

Epidemiološka služba NIJZ je prepoznala 306 visokorizičnih kontaktov (VRK) potrjenih okužb znotraj tega izbruha. Za te VRK je epidemiološka služba NIJZ predlagala karanteno na domu. Pri opredelitvi VRK jeupoštevala izjemi: prebolevnik in cepljen. Za te osebe ni predlagala karanten na domu.

Epidemiološka služba NIJZ je v petek, 09. 07. 2021, na dan prvega potrjenega primera v tej skupini, izvedla epidemiološko poizvedovanje pri vseh udeležencih tega maturantskega izleta, kar pomeni, da je epidemiološka služba vse udeležence poklicala, se z njimi pogovorila in jim podala nadaljnja navodila.

Epidemiološka preiskava udeležencev s potrjeno okužbo in njihovih stikov poteka sproti in takoj,  ko je okužba pri osebi potrjena.

Epidemiološka služba je vzorce kužnin okuženih oseb napotila na sekvenciranje, saj potniki prihajajo iz predelov Španije, kjer poročajo o velikem številu okuženih z varianto delta SARS-CoV-2.

 

 

Udeležencem maturantskega izleta v Loret de Mar, Španija, ki so se v Slovenijo vrnili v soboto, 03. 07. 2021 in v četrtek 08. 07. 2021 je NIJZ predlagal karanteno na domu zaradi visokorizičnega kontakta z okuženo osebo. Zato tem udeležencem priporočamo upoštevanje Navodil za karanteno na domu, ki so dostopna na naslednji povezavi.

 

Vsem udeležencem maturantskih izletov priporočamo, da ob prihodu domov spremljajo svoje zdravstveno stanje, dokler ne mine 14 dni od prihoda v Slovenijo. V primeru pojava simptomov, značilnih za covid-19, naj pokličejo izbranega osebnega zdravnika. 

Skladno z Zakonom o nalezljivih boleznih je karantena ukrep, s katerim se začasno omeji svobodno gibanje zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v visokorizičnem stiku z nekom, ki je zbolel z nalezljivo boleznijo, za katero je predvidena karantena, v času njegove kužnosti.

Osebo se v karanteno napoti, (1) če je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni, ali (2) če prihaja z območja z visokim tveganjem za okužbo.

Napotitev v karanteno na domu za osebe, ki prihajajo z območja z visokim tveganjem za okužbo izven meja Republike Slovenije, je izključno v pristojnosti Policije. NIJZ nima pristojnosti na tem področju.

Epidemiološka služba se vključi, ko dobi prijavo potrjene okužbe s SARS-CoV-2 (okužba potrjena s PCR testom). V takem primeru se prične epidemiološka preiskava, v sklopu katere epidemiološka služba NIJZ anketira okužene osebe in identificira visokorizične kontakte, za katere bo predlagala karanteno na domu.

Karantena na domu zaradi visokorizičnega stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 traja 10 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z okuženo osebo in se je ne da prekinjati (niti z negativnim testom).

Ob tem vsem mladim in tudi odraslim potnikom, ki potujejo v tuje kraje, priporočamo oz. svetujemo, da se polno cepijo, saj na ta način zmanjšajo možnost okužbe in težjih oblik bolezni. Prav tako pa naj dosledno upoštevajo in sledijo vsem higienskih ukrepom za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 in navodilom držav v katere potujejo.