Izvajalci zdravstvene dejavnosti

01. 06. 2022
Nacionalni inštitut za javno zdravje skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva vodi Evidenco gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov (NIJZ 16). Informacijska rešitev za podporo zbirki ima naziv Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ). Namen zbirke je načrtovanje in spremljanje mreže javne zdravstvene službe, načrtovanje in spremljanje gibanja zdravstvenega kadra ter izvajanje sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vzpostavitev zbirke: 23. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2, Ur. l. RS, št. 23 / 05), Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00), Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45 / 95), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9 / 92), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 36 / 04),Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 36 / 04), Pravilnik o zdravniških licencah (Ur. l. RS, št. 109 / 99), Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Ur. l. RS, št. 83 / 97),Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33 / 04), Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU, Ur. l. RS, št. 86/2002), Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 82 / 04).

Uporabniki podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:

  • Ministrstvo za zdravje RS,
  • ZZZS,
  • zdravniška zbornica,
  • lekarniška zbornica,
  • javni zdravstveni zavodi,
  • zasebni zdravstveni delavci,
  • druge javne in zasebne pravne in fizične osebe, pri katerih se izvaja zdravstveno varstvo,
  • lekarne.

Metodološka gradiva

METODOLOŠKA NAVODILA
Metodološka navodila 2.1 za urejanje Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ), od junija 2017 naprej
Metodološka navodila 1.08, od leta 2014 naprej
Metodološka navodila 2.2, od maja 2018 naprej

 

REGISTRACIJA (PRVI VPIS) IZVAJALCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Za prvi vpis izvajalca zdravstvene dejavnosti v RIZDDZ je potrebno priložiti kopijo dovoljenja MZ za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter izpolniti obrazca NIJZ-SL3 in NIJZ-SL2. Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnite na skrbnika na pristojni območni enoti NIJZ (kontakti spodaj). Skrbnika poiščite glede na sedež izvajalca.

 

OBRAZCI
Obrazec NIJZ-SL1, Izpolnjevanje obrazcev NIJZ-SL1
Obrazec se uporablja za vnos podatkov o zmogljivosti VZD, odjave in spremembe VZD.

* Obrazec NIJZ-SL2, Izpolnjevanje Obrazca NIJZ-SL2
Obrazec se uporablja za vse prijave, odjave in spremembe podatkov zaposlenih.

* Obrazec NIJZ-SL3
Obrazec se uporablja za registracijo izvajalcev, novih lokacij in novih VZD.

* Obrazec NIJZ-SL4, Izpolnjevanje obrazcev NIJZ-SL4
Obrazec se uporablja za vodenje stanja pripravnikov ob letnem poročanju.

* Obrazec NIJZ-SL5 - DOC oblika, Obrazec NIJZ-SL5 - XLS oblika, Izpolnjevanje Obrazca NIJZ-SL5
Obrazec se uporablja za vodenje številčnega stanja delavcev in pripravnikov z izobrazbo zdravstvene smeri v nezdravstveni organizaciji.

NAVODILA
Navodila za prvi vpis v register zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov, od 1. 1. 2014 naprej

OBVESTILA

Prerazporejanje zdravstvenih tehnikov na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, 29. oktober 2019
V letošnjem letu se je začel realizirati 38. člen prehodnih in končnih določb  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17). Navedeni člen tehnikom in tehnicam zdravstvene nege omogoča priznanje z delom pridobljenih poklicnih kompetenc in v primeru izpolnjevanja pogojev tudi formalno prerazporeditev na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester. Za zdravstvene tehnike, prerazporejene na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, je v RIZDDZ potrebno urediti podatke.
Več navodil za urejanje podatkov v RIZDDZ glej v prilogi >>>.

Uvedba Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ), 10. oktober 2016
V letu 2015 je bila v okviru projektov eZdravje razvita aplikacija RIZDDZ, ki je namenjena urejanju in uporabi registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. RIZDDZ je nasledil prejšnjo Bazo podatkov izvajalcev (BPI).
Veliko poudarka pri razvoju aplikacije je bilo namenjenega spremembam procesov in postopkov pri zajemu in uporabi podatkov. Osnovno izhodišče pri oblikovanju rešitve je namreč sledilo priporočilu, da se podatke zajema na mestih, kjer ti nastajajo. Nova rešitev tako omogoča neposredno urejanje podatkov za katere so zadolženi izvajalci zdravstvene dejavnosti, MZ, zbornice in druge strokovne organizacije za izvajanje javnih pooblastil na področju zdravstva. S tem se poenostavljajo postopki zakonsko predpisanega posredovanja podatkov v zbirko.
Aplikacija je razvita kot portalska spletna aplikacija, ki je z ustreznim pooblastilom in digitalnim certifikatom na voljo različnim deležnikom v zdravstvu. Dosedanjim uporabnikom BPI je v produkcijskem delovanju na razpolago od oktobra 2016. V prihodnosti bo za urejanje in uporabo podatkov na razpolago tudi ostalim deležnikom v zdravstvu.
Vključevanje ostalih deležnikov v uporabo aplikacije se bo izvajalo postopoma. V prehodnem obdobju za vse uporabnike, ki še niso vključeni v uporabo aplikacije, podatke v registru ureja NIJZ.
Več podrobnosti v prispevku "RIZDDZ_prispevek_za_SDMI2016".

KONTAKTNE OSEBE

NIJZ, OEVlogaIme in priimekE-poštaTelefon
Zdravstveno podatkovni centerSkrbnikVili Prodanvili.prodan@nijz.si01 2441-452
Zdravstveno podatkovni centerNadomestni skrbnikDavid Breznikardavid.breznikar@nijz.si01 2441-445
Zdravstveno podatkovni centerRegistracija zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtovTina Anderle, Helena Malnartina.anderle@nijz.si, helena.malnar@nijz.si01 2441-537
01 2441-418
CeljeSkrbnikTatjana Škornik Tovorniktatjana.skornik-tovornik@nijz.si03 4251-141
CeljeNadomestni skrbnikMarjeta Peperkomarjeta.peperko@nijz.si03 4251-205
Nova GoricaSkrbnikMarjana Hladnikmarjana.hladnik@nijz.si05 3308-626
KoperSkrbnikIrena Majcan Kopilovićirena.majcan-kopilovic@nijz.si05 6630-823
KranjSkrbnikDarja Zupandarja.zupan@nijz.si04 2017-194
LjubljanaSkrbnikMiloš Makivić

register.ljubljana@nijz.si

01 5863-912
MariborSkrbnikPolona Kovačičpolona.kovacic@nijz.si02 4602-353
Murska SobotaSkrbnikSabina Bagarsabina.bagar@nijz.si02 5302-130
Novo mestoSkrbnikTea Kordištea.kordis@nijz.si07 3934-195
Ravne na KoroškemSkrbnikIrena Ferlinirena.ferlin@nijz.si02 8705-610

Glede na vašo lokacijo se za vsa vprašanja ali pripombe obrnite na pooblaščeno osebo za vodenje Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ) na pristojni območni enoti NIJZ.


Klasifikacije in šifranti

RIZDDZ šifranti, verzija 3, datum verzije 31. 5. 2022
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.

RIZDDZ šifranti, verzija 2.1, datum verzije 10. 7. 2020
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.

RIZDDZ šifranti, verzija 2, datum verzije 6. 10. 2017
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si (5 Viri v zdravstvu / 1 Izvajalci zdravstvene dejavnosti)

Mesečni izvlečki iz Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov - podatki o izvajalcih (pravnih osebah)

Navodila za elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih


Publikacije

RIZDDZ prispevek za SDMI2016: BPI se poslavlja, prihaja RIZDDZ - Špela Urh Popovič, Jana Gaspari, Vesna Lešnik Štefotič, Duško Božič

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 8. Viri v zdravstvu (organizacijski, kadrovski in drugi viri)