Alkohol

Otroci za varnost v prometu 2020

11. 11. 2020
Alkohol je v Sloveniji spremljevalec mnogih osebnih in družbenih dogodkov ter praznovanj. Tudi martinovo je čas, ki je povezan s proizvodnjo in pitjem alkoholnih pijač. V Sloveniji petina odraslih prebivalcev ne pije alkoholnih pijač, ostali jih pijejo. Kot kažejo raziskave, so njihove pivske navade tvegane, saj več kot vsak drugi pije na visoko tvegan način. Med njimi je največ tistih, ki sicer redno ne pijejo večjih količin alkoholnih pijač, vendar se najmanj enkrat na leto opijejo. V javnosti žal pogosto vlada toleranten odnos do pitja alkoholnih pijač in opijanja v javnosti. To se odraža tudi v porabi alkohola na odraslega prebivalca, ki je leta 2019 znašala 11 litrov, kar Slovenijo uvršča med evropske države, v katerih je poraba alkohola najvišja.

Alkohol je, poleg tega, da deluje na številne organe v našem telesu, droga, ki ohromi možgane. To pri osebi, ki pije, vpliva na njeno presojo, zmanjša samokritičnost, vodi v precenjevanje lastnih sposobnosti, poveča pripravljenost za tveganje, podaljša odzivni čas in zmanjšuje sposobnost usklajenega gibanja. Alkohol že v majhnih količinah vpliva na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato prispeva k večjemu tveganju za nastanek prometne nezgode in tudi k teži poškodbe. Pri mnogih ljudeh se to pokaže že pri količini alkohola v krvi (oz. izdihanem zraku), ki je nižja od trenutno dovoljene z zakonom. Alkohol in druge psihoaktivne snovi so v Sloveniji še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nezgode, med katerimi izstopa alkohol, ki po podatkih policije botruje kar tretjini prometnih nezgod s smrtnim izidom in mnogim poškodbam. Alkohol pa ne vpliva samo na voznike motornih vozil, temveč na vse udeležence v prometu, tudi kolesarje in pešce.

Vpliv alkohola na psihofizične sposobnosti posameznika ni odvisen od vrste pijače, torej piva, vina ali žgane pijače, temveč od količine popitega čistega alkohola. Ob tem velja, da je ista količina čistega alkohola (10 gramov) v 1 dcl vina, 2,5 dcl piva ali 0,3 dcl žgane pijače. Za razgradnjo 10 gramov alkohola pa jetra potrebujejo 1 do 2 uri, kar kaže, da je alkohol v telesu še dolgo prisoten.

V tem nenavadnem letu, v senci epidemije covid-19, ko so spremembe življenjskih in delovnih navad stalnica, v novembru - mesecu boja proti zasvojenosti Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj z vrtci in šolami izvaja že tradicionalno aktivnost Otroci za varnost v prometu.

Otroci in učenci so se ob ustvarjanju izdelkov pogovarjali z mentorji, starši in sorodniki na temo alkohola v prometu. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije, zaprtih vzgojno varstvenih zavodov (vrtcev), pouka šolarjev na daljavo ter podaljšanih počitnic je udeležba v aktivnosti skromnejša v primerjavi s preteklimi leti. Veseli smo vsake oblike sodelovanja, tudi če izdelki niso našli poti do nas, kot v prejšnjih letih.

Aktivnost zaključujemo 11. novembra, na martinovo, tokrat brez številnih uličnih akcij na vseh koncih Slovenije. Žal smo morali opustiti najbolj atraktiven in najbolj učinkovit način ozaveščanja odraslih, voznikov, da alkohol ne sodi v promet. Na določenih točkah v okolici šol in vrtcev so ustavljeni vozniki ob redni policijski kontroli dokumentov, tudi občasno izvedenih testih alkoholiziranosti, iz rok najmlajših prejeli otroške izdelke s sporočili in gradivom projekta SOPA. Ob izročitvi gradiv je otrok voznika spomnil, da ni sam na cesti, da je »trezen voznik – varen voznik«.

 

Pregled aktivnosti »Otroci za varnost v prometu 2020« po območnih enotah (OE) NIJZ:

Koordinatorica aktivnosti na NIJZ OE Celje, Marjeta Peperko: »V celjski regiji je bilo letos v preventivno akcijo Otroci za varnost v prometu vključenih kar 419 otrok in 12 mentorjev iz sedmih osnovnih šol. Otroci bodo svoja narisana in napisana sporočila, skupaj z zloženko Alkohol? Starši lahko vplivamo! in letakom, ki smo ga izdelali na območni enoti, podarili staršem. Pristna sporočila otrok jasno naslavljajo prevzemanje odgovornosti odraslih, naj ne sedemo za volan, če smo pred tem pili alkohol ali užili kakšne druge psihoaktivne snovi. Uličnim akcijam pa se bomo letos odpovedali in jih bomo izpeljali, ko bo to mogoče.«

Koordinatorici aktivnosti na NIJZ OE Maribor, Nina Vareško in Tanja Veber: »Na akcijo se je letos odzvalo 5 osnovnih šol. Pod mentorstvom 16 učiteljic/vzgojiteljic je izdelke na temo alkohol in promet ustvarjalo 283 otrok. Kakor hitro bodo otroci nazaj v šolah, bodo prejeli tudi gradivo na temo alkoholne problematike, ki ga bodo otroci, skupaj z izdelkom, odnesli domov.«

Koordinatorica aktivnosti na NIJZ OE Murska Sobota, Jadranka Jovanović: »V Pomurju aktivnost kontinuirano poteka od leta 2003. Veseli smo vsakega prejetega sporočila, izdelka in odziva mentoric na šolah in v vrtcih. Zavedamo se, da se je zaradi ukrepov za zajezitev epidemije način  skupinskega dela z otroci v vrtcih in učencih zelo spremenil. Vseh podatkov o udeležbi nimamo - do začetka epidemije, 18. oktobra, smo po pošti prejeli 352 izdelkov iz desetih vrtcev in šol. Z otroci in šolarji je delalo 25 mentorjev. Aktivnost bomo nadaljevali, ko se bodo otroci vrnili v vrtce in šolarji v šolske klopi.«

Koordinator aktivnosti na NIJZ OE Ljubljana, Rok Zaletel: »Na poziv k sodelovanju se je odzvalo 8 šol, v katerih bo pod mentorstvom 35 učiteljic izdelke na likovnem natečaju na temo prometa, alkohola in odgovornega vedenja ustvarjalo okoli 800 otrok. Mentorice bodo delavnice izvajale različno. Nekatere bodo počakale, da se skupaj z otroki vrnejo v šole, druge pa bodo z njimi izvedle likovno delavnico na daljavo. Vsem vključenim otrokom in njihovim staršem bodo mentorice posredovale ključne informacije glede posledic pitja alkohola in povezave do drugih koristnih informacij. Vsi pa bodo ob povratku v šole prejeli tudi letake in knjižne zaznamke na to temo.«

Koordinatorica aktivnosti na NIJZ OE Novo Mesto, Barbara Staniša: »Dopis za likovni natečaj smo na začetku šolskega leta 2020/21 poslali na vse osnovne šole in vrtce iz naše regije, na katerega se je do 30. 10. 2020 odzvalo 23 različnih osnovnih šol in vrtcev z 458 različnimi otroškimi izdelki pod mentorstvom 43 vzgojiteljev in učiteljev. Glede na to, da trenutno poteka pouk na daljavo, bomo počakali, da se pouk vrne v šolske klopi ter takrat vsem sodelujočim poslali potrdilo o sodelovanju. Vsem sodelujočim šolam in vrtcem bomo hkrati dostavili tudi promocijsko gradivo iz programa SOPA, naše sporočilo o alkoholni problematiki ter povezavo do koristnih informacij za starše in učitelje. Prejete likovne izdelke bomo razstavili po večjih centrih in zdravstvenem domu.«

Koordinatorica aktivnosti na NIJZ OE Kranj, Ria Jagodic: »V okviru že sedme zaporedne akcije Otroci za varnost v prometu na Gorenjskem so sodelovali otroci iz petih osnovnih šol in ene podružnične osnovne šole. Pod vodstvom 15 mentorjev so tudi letos otroci od 1. do 4. razreda izdelovali likovne izdelke. Na OE Kranj smo prejeli 242 izdelkov z narisanimi kot tudi s tekstovnimi sporočili. Kljub temu, da je letos sodelovalo v akciji manj otrok kot v preteklih letih in ne bo zaključka z ulično akcijo, verjamemo, da bodo izdelki otrok prenesli njihovo sporočilo. Prejeli jih bodo namreč starši ali drugi otrokovi svojci s spremnim pismom, da bi jih spodbudili k odgovornemu odnosu do alkohola. Kolaž, ki smo ga naredili iz izdelkov otrok, pa bomo poslali na policijske postaje in občinam, kjer bo na ogled obiskovalcem in bo širil ključno sporočilo, da je samo trezen udeleženec v prometu varen udeleženec.«

Koordinatorica aktivnosti na NIJZ OE Koper, Nevenka Ražman: »15. oktobra smo zaključili z zbiranjem prijav na sodelovanje v programu Otroci za varnost v prometu. Prejeli smo dve prijavi osnovnih šol. Ker se je od razpisa programa do načrtovane izvedbe/zaključka v novembru spremenil način izvedbe pouka ter organizacije tovrstnih dogodkov, smo se skupaj s prijavljenima šolama odločili, da podaljšamo rok za izdelovanje izdelkov, ter tako ob ustreznih razmerah izvedemo zelo zanimivo in privlačno ulično akcijo. Predvsem sta mentorici prijavljenih šol predlagali, da izberemo dneve pred kakšnim drugim praznikom ali pa priključimo aktivnost, ko petošolci opravljajo kolesarski izpit in so tudi sami del prometa in prometne varnosti. Izdelki se zbirajo pri mentoricah, dokler ne načrtujemo naslednjega koraka. V tem času smo prejeli še eno prijavo na natečaj in sicer literarni izdelek, ki bo po pridobitvi ustreznega dovoljenja tudi javno objavljen na spletni strani.«

Koordinatorica  aktivnosti na NIJZ OE Ravne na Koroškem, Nika Kajnih: »K sodelovanju v akciji smo povabili vse osnovne šole in vrtce na Koroškem. Do sedaj se je na naše vabilo odzvala samo ena osnovna šola in en vrtec. To skupno pomeni sodelovanje šestih mentorjev, otroci pa so izdelali 160 izdelkov na obravnavano temo. Vsem vključenim otrokom bomo na željo mentorjev po vrnitvi v šolo poslali knjižne zaznamke in brošure, ki jih bodo odnesli domov svojim staršem ali drugim sorodnikom.«

 

Alkohol v prometu je odraz delovanja širšega okolja in je hkrati javno zdravstveni problem. Zato želimo s preventivnim delovanjem ozaveščati javnost, da je vožnja pod vplivom alkohola eden izmed najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nezgod, ki ga lahko preprečimo in skupaj vzpostavimo odgovoren odnos do pitja alkoholnih pijač (več na: www.sopa.si).

Raziskave kažejo, da varne količine alkohola ni ter da se z vsako popito alkoholno pijačo poveča tveganje za škodo na zdravju. V času epidemije covid-19 pa je, poleg že navedenega, pomembno sporočilo javnosti tudi to, da nas pitje alkohola, ne glede na vrsto alkoholne pijače, ne bo zaščitilo pred boleznijo covid-19, niti ne bo preprečilo okužbe z novim koronavirusom. Naš imunski sistem krepimo z zdravim načinom prehranjevanja in redno telesno aktivnostjo.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje se skupaj s svojimi območnimi enotami zahvaljuje za sodelovanje vsem udeležencem v aktivnosti Otroci za varnost v prometu 2020 in vsem voznikom želi varno vožnjo brez alkohola.