Informatika v zdravstvu

Odredba o določitvi enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu

06. 05. 2015
Ministrstvo za zdravje je 3.6.2014 izdalo Odredbo o določitvi enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu - Uradni list, leto XXIV, št. 40, 3. 6. 2014.

Ta odredba določa enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanje in vodenje zbirk podatkov, ki so skupni za Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Celotna odredba s prilogo je dostopna na naslednji povezavi (glej str.9).