Z znanjem do boljšega zdravja

Od sobote pridobivanje pozitivnega mnenja NIJZ za organizacijo javnih prireditev ni več predvideno

21. 05. 2021
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati v soboto, 22. maja in velja do 30. maja 2021.

S tem odlokom se ukine obveza organizatorjev prireditev in shodov, da za zbiranje nad 50 oseb zaprosijo za pozitivno mnenje NIJZ. Število udeležencev prireditev je tako omejeno zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo.

Dovoli se zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih. Pri tem je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve:

  • število oseb v zaprtih prostorih omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva,
  • število oseb na prostem se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva,
  • medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,
  • za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.