Nenalezljive bolezni in stanja

Obvladovanje sladkorne bolezni v Sloveniji

06. 11. 2020
Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni (NPOSB) kot strateški razvojni dokument za obdobje 2010 do 2020 ter tudi strateški razvojni dokument za področje sladkorne bolezni za naslednje desetletje (do leta 2030) poudarjata pomen zbiranja, poročanja in ukrepanja na podlagi podatkov in informacij. Nabor kazalnikov spremljanja obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji tako sledi krovnim ciljem NPOSB 2010-2020 in bo v 2021 ustrezno nadgrajen.

Nabor kazalnikov je vezan na možnosti, ki jih omogočata zdravstveno informacijski sistem in zakonodaja, ki opredeljuje zbiranje podatkov iz zdravstva na eni strani ter potrebe posameznih strok, ki spremljajo pojavljanje, razširjenost in zdravstveno obravnavo oseb s sladkorno boleznijo na drugi strani. Razvoj kazalnikov je zato v neposredni povezavi z razvojem podatkovnih virov.

Opis in definicije posameznih kazalnikov Ožjega nabora kazalnikov za spremljanje obvladovanja  sladkorne bolezni v Sloveniji so opisane na spletni strani Sladkorna bolezen.


Slikovna upodobitev z ubeseditvijo kazalnikov za spremljanje sladkorne bolezni za posamezno leto

ISSN 2738-4535


Obvladovanje sladkorne bolezni  - ključni podatki za leto 2019