Zrak

Obvestilo vrtcem in šolam o ravnanju ob povišanih koncentracijah delcev pm10 v zraku

26. 01. 2016
Zadnje dni, tako kot že večkrat v letošnji zimi, je napovedana verjetnost za preseganje mejne vrednosti za delce PM10 v celinski Sloveniji velika, na Primorskem pa možna. Hkrati z napovedjo povečane verjetnosti za preseganje mejnih vrednosti za delce PM10 so podana tudi osnovna priporočila za ukrepanje, kako prekoračene vrednosti zmanjšati.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) redno objavlja napovedi o verjetnosti prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 na naslednji povezavi.

Na Nacinalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa smo v zvezi s tem že ob začetku kurilne sezone objavili priporočila, kako skrbeti za zaščito svojega zdravja ob dneh, ko so v zraku mejne vrednosti za delce PM10 presežene. Priporočila najdete na naslednji povezavi.

Osnova priporočil temelji na zmanjšanju fizičnih aktivnosti predvsem na prostem in to zlasti pri osebah, ki imajo že od prej težave z dihali oz. zaznavajo težave.

Ob takih dneh za vrtce in šole z območij, za katere velja srednja in velika napoved verjetnosti za preseganje mejnih vrednosti za delce PM10, svetujemo:

  • omejitev fizičnih aktivnosti na prostem: tako časovna, kot omejitev intenzitete (zgolj hoja),
  • izogibanje prometnicam - če se odločimo za sprehod, naj bo to v parku ali bližnjem gozdu.

Še posebej je pomembno, da se omejitev držimo v obdobju toplotne inverzije in stabilnega vremena (brez vetra, brez padavin), ko vrednosti onesnaženja zraka s PM10 več dni skupaj močno presegajo mejno dnevno koncentracijo PM 10 (Mejne vrednosti delcev so predpisane v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št.9/2011). Za delce PM10 sta predpisani dnevna in letna mejna vrednost. Dnevna mejna vrednost, ki znaša 50 µg/m3 (kot 24 urno povprečje), ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu. Letna mejna vrednost znaša 40 µg/m3 ).

Podatki o izmerjenih vrednostih PM 10 za pretekli dan (izraženo kot dnevno 24-urno povprečje) so dosegljivi na spletni strani ARSO na naslednji povezavi.

Svetujemo, da v obdobju toplotne inverzije in stabilnega vremena priporočila upoštevajo vrtci in šole tudi na drugih območjih Slovenije, še zlasti na območjih zaprtih dolin, kotlin in naselij, kjer prevladujejo individualna kurišča.