Nenalezljive bolezni in stanja

Objava oddaje naročila za organizacije v okviru projekta »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST

07. 02. 2019
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Nina Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST« objavlja javno naročilo za organizacije za sodelovanje pri izvedbi operacije »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST«.

Z naročilom želi NIJZ pridobiti organizacijo iz strokovnega področja, ki je predmet naročila in bo sodelovala pri izvedbi aktivnosti v okviru operacije "Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih" (v nadaljevanju operacija MoST). Izbrane bodo organizacije, ki lahko zagotovijo strokovnjaka s področja naročila za izvedbo nalog, ki so podrobneje opredeljene v samem naročilu.

Operacija MoST je temeljna podporna komponenta operacije "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih" (v nadaljevanju operacija Nadgradnja in razvoj PP), ki se bo izvajala v 25 zdravstvenih domovih (v nadaljevanju ZD) ter pripadajočih lokalnih skupnostih, izbranih na javnem razpisu. Glavni namen operacije MoST je zagotoviti usklajeno in uspešno izvajanje operacije Nadgradnja in razvoj PP v vseh vključenih okoljih.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov most@nijz.si , pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do četrtka 14.2.2019 do 12. ure , na elektronski naslov most@nijz.si

Celotno besedilo javnega poziva MoST je dosegljiv na naslednji povezavi.

Prijavni obrazec je dosegljiv na naslednji povezavi.