Z znanjem do boljšega zdravja

O vplivu mikroplastike na zdravje moramo vedeti več

23. 08. 2019
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je izdala svoje prvo poročilo o mikroplastiki, kjer navajajo, da raven mikroplastike v pitni vodi ne predstavlja večjega tveganja za zdravje ljudi. Pri tem dodajajo, da moramo o vplivu mikroplastike na zdravje nujno vedeti več, zato pozivajo k obsežnejšim raziskavam in zmanjševanju plastičnega onesnaženja.

Glede na analizo, ki povzema najnovejše znanje o mikroplastiki v pitni vodi, se delci, ki so večji od 150 mikrometrov (večina plastičnih delcev v vodi) ne absorbirajo in nalagajo v človeškem telesu, temveč se izločijo. Manjši delci, o katerih trenutno vemo zelo malo, pa bi lahko prešli skozi črevesno steno, dosegali druga tkiva in tako vplivali na zdravje. Zato nujno potrebujemo nadaljnje raziskave, da bi spoznali tveganja in njihov vpliv.  

SZO svetuje, da bi se države morale bolj kot na plastične delce v vodi osredotočiti na odstranjevanje škodljivih mikrobov iz pitne vode, ki letno zaradi diareje povzročijo skoraj pol milijona smrti. Hkrati potrošnike in države pozivajo k čim manjši uporabi plastike z namenom varovanja okolja.

Objavljeno poročilo kritično preučuje dokaze, povezane s pojavom mikroplastike v vodnem krogu (vključno s pitno vodo iz pipe in ustekleničene vode in njenimi viri), možnimi vplivi na zdravje in odstranjevanjem mikroplastike med čiščenjem odpadne in pitne vode. Poročilo v angleškem jeziku je dostopno na tej povezavi.