Z znanjem do boljšega zdravja

Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize

17. 06. 2019
Ljudje z nizko izobrazbo pogosteje kadijo. Manj se gibajo in več jih je debelih. Srčnožilne bolezni jih pogosteje prizadanejo, prav tako tudi najpogostejše duševne motnje kot sta depresija in anksioznost. Zaradi slabše ozaveščenosti bi bili slabši potencialni uporabniki preventivnega ukrepa, ki bi bil brezblačen, npr. če bi bilo cepljenje proti KME brezplačno, se najmanj izobraženi ne bi v največji meri odzvali na to možnost.

Takšne neenakosti med ljudmi je potrebno zmanjševati, ker so nepravične. Vsakdo, ne glede na njegovo stopnjo izobrazbe, dohodek, premoženje, okolje, kjer živi ima pravico do zdravja.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje si prizadevamo za zmanjševanje neenakostih v zdravju. Odkrivamo jih, prepoznavamo mehanizme nastanka, preučujemo in predlagamo ukrepe. Sad dela so izdelki na  številnih področjih zdravja, ki jih pokrivamo. Od leta 2011 izdajamo nacionalno poročilo o neenakostih v zdravju. Zadnje z naslovom “Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize” je bilo izdano aprila 2018 in je dosegljivo na naslednji povezavi.

Tokrat smo poleg tiskane verzije, ki jo je mogoče naročiti na info@nijz.si, pripravili še kratko obliko  poročila, kjer smo povzeli ključna sporočila in jih uredili v uporabniku prijaznejšo obliko. Dostopna je tako v slovenskem jeziku kot tudi v angleškem jeziku.

Sodelavci na OE Murska Sobota aktivno delujejo na prodročju neenakostih v zdravju s preučevanjem specifične lokalne ranljive skupine – etične skupnosti Romov. Pripravili so publikacijo, ki se osredotoča predvsem na javnozdravstvene pristope, namnjene tej skupnosti. Publikacija je dostopna na naslednji povezavi.

Za pravičnost do zdravja si je potrebno prizadevati skupaj. Potrebna je prepoznanost v širši skupnost in družbi ter usmerjeno delovanje k zmanjševanju neenakosti in več enakosti v zdravju med nami.   

 

Publikacije: