Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila za osebe, ki dostavljajo hrano na dom v času epidemije novega koronavirusa SARS-CoV-2

02. 04. 2020

Osebe, ki dostavljajo hrano na dom, naj ravnajo skladno z dobro higiensko prakso, ki velja za njihovo področje dela. Poleg tega naj upoštevajo naslednja priporočila:

 • Oseba, ki dostavlja hrano na dom, mora biti zdrava.
 • Skrbi naj za ustrezno higieno rok in si jih pogosto umiva oz. razkužuje.
 • Pri sebi naj ima alkoholno razkužilo za roke in za površine. Roke naj si po dotikanju nečistih površin večkrat razkuži.
 • Nosi naj masko.
 • Če vstopa v stanovanje, naj si nadene zaščito za čevlje. To ima lahko za večkratno uporabo pri isti stranki in tudi shranjeno pri njej. Po dotikanju čevljev naj si umije oz. razkuži roke.
 • Transportni avto naj bo čist.
 • Hrano se polni v posodo (npr. menažko), oprano v pomivalnem stroju na najvišji temperaturi. Oseba, ki polni, nosi rokavice in masko.
 • Kjer je možno, priporočamo posodo za enkratno uporabo.
 • Posode, napolnjene s hrano, se vloži v čisto embalažo - zaboj ali polivinilno vrečko in tesno zapre.
 • Dostavljavec odnese zaboj ali vrečko v avto.
 • Odpiranje vrat, prijemanje kljuk, dotikanje stikal in gumbov dvigala naj dostavljavec opravi vse z isto roko, z rokavico za enkratno uporabo.
 • Zaboj ali vrečko preda stranki. Pred odpiranjem se zaboj, ki je za večkratno uporabo, obriše z detergentom ali alkoholnim razkužilom. Če se uporabi vrečka, se jo zavrže. Sledi umivanje ali razkuževanje rok.
 • Hrano se prestavi v domačo posodo.
 • Prazne posode in zaboj za večkratno uporabo dostavljavec odpelje nazaj v kuhinjo, kjer se posodo pomije v pomivalnem stroju na najvišji temperaturi.
 • Transportni avto je treba redno čistiti, vsaj enkrat dnevno.
 • Pri medosebnih stikih je treba vzdrževati  priporočeno razdaljo (vsaj 1,5 m) in izvajati vse druge preventivne ukrepe.
 • Če je mogoče, priporočamo brezstično dostavo, to je dostava hrane in prevzem prazne posode na dogovorjenem mestu pred stanovanjem stranke brez osebnega stika.

Vsak stik pomeni določeno tveganje za prenos okužbe. Ljudje, ki potrebujejo dostavo hrane na dom, so običajno starejši in bolni, zato so toliko bolj dovzetni za okužbo. Osebe, ki hrano dostavljajo, se morajo tega dobro zavedati in izvajati vse preventivne ukrepe.

Datoteke: