Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila glede uporabe prodajnih avtomatov za hrano in pijačo v času širjenja okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2

09. 04. 2020

Navodila se smiselno nanašajo na prodajne avtomate za hrano in pijačo, ki se nahajajo izven zaprtih javnih površin. Za uporabo avtomatov znotraj zaprtih javnih površin so obvezne rokavice.

Svetujemo, da lastnik avtomata ob avtomatih za  hrano in pijačo namesti polivinilne rokavice za enkratno uporabo ali podajalnik razkužila ter pisno opozorilo za uporabnike, naj pri izbiri storitve za svojo zaščito in zaščito drugih uporabijo polivinilne rokavice oz. razkužilo (alkoholno razkužilo za roke z vsebnostjo etanola najmanj 60%). Lastnik avtomata naj poskrbi, da je ta oprema ob avtomatu ves čas na voljo.

Lastnik avtomata tudi zagotavlja redno čiščenje in razkuževanje avtomata. Svetujemo, da v času epidemije COVID-19 lastniki avtomata čim bolj pogosto izvajajo dezinfekcijo površine avtomata in pri dostavi izdelkov in polnjenju avtomata dosledno upoštevajo vsa načela varnega dela z živili.

Površine avtomatov, kot so tipke, lopute, ročaji vratc, so običajno močno onesnažene, saj se jih dotika veliko število ljudi. Zato prednostno svetujemo uporabo rokavic za enkratno uporabo.

V primeru, da je ob avtomatu samo razkužilo za roke, svetujemo, da uporabnik razkuži roke in pritisne gumb za izbrani izdelek. Preden vzame izdelek, roke ponovno razkuži.

V primeru, da ob avtomatu ni niti polivinilnih rokavic niti razkužila, se možnosti okužbe izognemo tako, da imamo ČISTE rokavice ali razkužilo s seboj.

V skrajnem primeru uporabimo razkužilni robček ali ČIST večslojni papirnat robec ali ČISTO večslojno papirnato brisačo, preko katerih se dotikamo površin avtomata. Po uporabi jih zavržemo.

Ravnamo tako, da se izognemo dotikanju površin avtomata brez zaščite.

Z rokami, s katerimi smo se dotikali onesnaženih površin, se ne dotikamo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden si jih temeljito ne umijemo.

Po prihodu domov z izdelki iz samopostrežnih avtomatov (npr. mleko, mlečni izdelki, jajca) ravnamo tako, kot po prihodu iz trgovine, več na naslednji povezavi

Če smo iz prodajnega avtomata  vzeli izdelek, ki ga želimo zaužiti takoj, pazimo, da vsebine ne onesnažimo z rokami. Npr. sendvič ali čokolado držimo za embalažo, čips ali napolitanke jemljemo iz vrečke samo s čisto roko, torej po predhodnem umivanju ali razkuževanju rok.

Navodila upoštevajmo vsi – gre za zaščito nas vseh! V kolikor vsi navodil ne bomo upoštevali, predstavlja uporaba avtomata tveganje za prenos okužb.