Sporočila za javnost

Nadgradnja tehnične infrastrukture zbirke Elektronski register cepljenih oseb (eRCO)

20. 10. 2021
Z nadgradnjo tehnične infrastrukture zbirke Elektronski register cepljenih oseb (eRCO) in izboljšanim zajemom podatkov smo z 20. 10. 2021 objavili posodobljen in nadgrajen interaktivni prikaz cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji.

Glavne novosti in pridobitve v prikazovanju podatkov so:

  • Interaktivni prikaz zajema podatke o cepljenju proti covidu-19 v Sloveniji v 4 zavihkih. Predlagamo, da pred pregledom oz. Interpretaciji podatkov preberete metodološka pojasnila na 4. zavihku, ki definirajo zajem prikazanih podatkov.
  • Ključen kazalnik je spremljanje precepljenosti prebivalcev Slovenije.
  • Interaktivni prikaz se osveži enkrat dnevno do 10. ure s podatki za pretekli dan in sloni na podatkih, ki so jih izvajalci cepljenja vnesli v zbirko eRCO. Ob tem dodajamo, da je zbirka eRCO živa zbirka, v kateri se podatki sproti osvežujejo in posodabljajo.
  • Interaktivni prikaz vsebuje podatke o cepljenih osebah z dodatnim oz. poživitvenim odmerkom – zeleni stolpec v prikazu precepljenosti oseb po starostnih kategorijah na prvem zavihku. Za dodaten ali poživiteni odmerek štejemo tretji odmerek cepiva po osnovnih dveh odmerkih cepiva proizvajalcev Pfizer-BioNTech, Moderna ali Astra Zeneca in drugi odmerek cepiva po cepivu Janssen.
  • V tretjem zavihku na spodnji sliki se nahajajo podatki o številu opravljenih cepljenj v Sloveniji s prvim, drugim oz. dodatnim odmerkom in skupno po dnevih.
  • Za namen interaktivnega spremljanja precepljenosti prebivalcev Slovenije po starostnih razredih se starost cepljenih oseb dnevno izračunava iz aktualnega datuma objave interaktivnega prikaza in datumov rojstva cepljenih oseb.
  • V interaktivni prikaz cepljenja so vključene osebe, ne glede na državljanstvo, s prijavljenim začasnim in/ali stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. To pomeni, da so v prikazu zajete vse osebe, ki imajo začasno in/ali stalno prebivališče v Sloveniji in so cepljenje proti covidu-19 opravile v Sloveniji.
  • Za izračun deleža precepljenosti so uporabljeni podatki o prebivalcih Slovenije na dan 1. 1. 2021 razvrščenih glede na običajno prebivališče (vir: Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije).

 

Interaktivni prikaz cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji