Prepovedane droge

Nacionalno poročilo 2021 o stanju na področju prepovedanih drog v RS

10. 12. 2021
Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2021 o stanju na področju prepovedanih drog v RS. Poročilo zajema podatke za leto 2020 in je pripravljeno v angleškem jeziku.