Alkohol

Na maturantsko četvorko brez alkohola

19. 05. 2015
Po vsej Sloveniji bo v petek, 22. maja 2015, potekala ulična maturantska četvorka. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pozivamo maturante in druge udeležence maturantske četvorke naj sledijo akciji »Na maturantsko četvorko brez alkohola«.

Prav tako pa pozivamo različne deležnike, od šol, občin, županov, policijskih uprav, ki lahko prispevajo k poteku dogodka, da bi vsi skupaj zmanjšali oziroma preprečili popivanje in opijanje mladih. Da alkohol ni pogoj za zabavo, s sloganom »Biti trezen ne pomeni biti brezvezen!« sporočajo tudi mladi sami. Otroci in mladostniki so zaradi razvojnih sprememb občutljivejši za škodo, ki lahko nastane zaradi izpostavljenosti alkoholu. 

Vsak posameznik se sam odloči, ali bo posegel po alkoholu ali ne. Odločitev pa je lažja in pravilnejša, če ima na voljo prave informacije o alkoholu in če razume spremembe, ki jih alkohol lahko povzroči v telesu, ter kako te spremembe vplivajo na vedenje posameznika, njegovo varnost in zdravje. Alkohol spremeni zaznavanje in doživljanje ter daje občutek nepremagljivosti ravno takrat, ko je oseba najbolj ranljiva. »Alkohol vpliva na naše čustvovanje, mišljenje in ravnotežje. Alkohol vpliva tudi na na razsodnost in vedenje posameznika, sposobnost hitrih reakcij in koordinacijo. Tako lahko osebe pod vplivom alkohola počnejo tudi stvari, ki jih drugače ne bi in si tako lahko povzročijo škodo v svojem družabnem življenju ali zdravju, ki jo je včasih težko ali nemogoče popraviti. Poleg tega se pod vplivom alkohola lahko poškodujejo zaradi padcev, nesreč, ogroženo je lahko zdravje ali celo življenje zaradi zastrupitve z alkoholom, večje je tudi tveganje za nezaščitene spolne odnose ali celo spolne zlorabe,« je razložila mag. Mercedes Lovrečič z NIJZ.

Popivanje na maturantski četvorki upada

Leta 2010 je bila na pobudo Urada predsednika republike Slovenije skupaj z Ministrstvom za zdravje RS, organizatorji maturantske četvorke in drugimi deležniki, ki delujejo na področju zmanjševanja škode zaradi alkohola, prvič organizirana prireditev, ki je pozivala k dogodku brez alkohola in je potekala pod geslom »Na maturantsko četvorko brez alkohola«, nadaljevala pa se je tudi v naslednjih letih. Na osnovi poročanja različnih deležnikov, ki so opazovali dogodek, je Inštitut za raziskave in razvoj Utrip analiziral stanje v obdobju 2010–2013 in ugotovil, da opaženo pitje alkohola med in po četvorki od leta 2010 dalje pada. Opaženo pa je tudi manj pitja alkohola v okolici prireditve in okoliških lokalih, kar je po vsej verjetnosti v precejšnji meri povezano tudi z obsežnejšo preventivno dejavnostjo različnih pristojnih ustanov in organizacij ter civilne družbe. »Ti rezultati so spodbuda, da smo tudi v letošnjem letu aktivnosti usmerili v promocijo dogodka brez alkohola, kljub temu pa nas še vedno čaka veliko dela. Želimo si namreč, da bi ta dogodek ostal v spominu mladih in vseh drugih kot dogodek, namenjen plesu in zabavi brez alkohola,« je povedala dr. Sanda Radoš Krnel z NIJZ.

Mladostniki med najbolj ranljivimi skupinami

Otroci in mladostniki sodijo med bolj ranljive skupine. »Zaradi razvojnih sprememb, predvsem zaradi dozorevanja možganov, so občutljivejši za škodo, ki nastane zaradi izpostavljenosti alkoholu. Mlajša kot je oseba, ko začne piti alkohol, večja je verjetnost, da bo imela pozneje v življenju težave zaradi alkohola,« je povedala dr. Barbara Lovrečič z NIJZ in dodala: »Želja po eksperimentiranju in tvegano vedenje sta v adolescenci pogosta pojava, ki se jima ni moč v celoti izogniti, zato so za razvoj socialnih veščin, s katerimi se lahko adolescent ustrezno odziva, poleg bioloških (genetskih) zasnov pomembni tudi vplivi iz okolja (zgledi, stališča, vzpodbude). Na vedenje mladostnika lahko pomembno vplivajo tudi starši in tisti odrasli, ki delajo z mladostniki. Tudi s svojim zgledom prispevajo k izoblikovanju stališč, ki so pomembna za razvoj odnosa do alkohola.«

Dr. Maja Zorko z NIJZ pa je navedla podatka populacijske raziskave (HBSC), ki jo na štiri leta izvajamo na NIJZ. »Na podlagi raziskav ugotavljamo, da skoraj tretjina 15-letnikov v Sloveniji pije alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, v zadnjih letih pa narašča delež tistih, ki se opijajo. Kljub temu naj poudarimo, da alkoholnih pijač ne pijejo in se z njimi opijajo vsi mladi (in tudi odrasli)! Mnogi mladi pravijo, da alkohola ne potrebujejo, da se zabavajo, da se družijo z vrstniki in prijatelji, da se približajo ljubljeni osebi… Zavedajo se, da se lahko dobro zabavajo tudi brez alkohola.« Ker so slovenski mladostniki izpostavljeni pogostejšemu pitju alkoholnih pijač in višjim koncentracijam alkohola v primerjavi z mednarodnim povprečjem, na NIJZ podpiramo preventivne akcije.


Dodatno gradivo:

Pobuda Ministrstva za zdravje Plešem 0,0! Plešite in zabavajte se brez alkohola! je dosegljiva na naslednji povezavi.

Seznam aktivnosti v okviru akcije "Plešem 0,0" v letu 2015 je dosegljiv na naslednji povezavi.