Hrup

Mednarodno leto zvoka 2020 - poziv osnovnim in srednjim šolam za sodelovanje v mednarodnem natečaju MOJ SVET ZVOKOV

05. 02. 2020
Leto 2020 je s strani Mednarodne komisije za akustiko (ICA – International Commission on Acoustics) proglašeno za mednarodno leto zvoka (IYS2020 – International Year of Sound). IYS2020 je svetovna pobuda, katere cilj je poudariti, da je zvočno okolje sestavni del ravnovesja vseh ljudi, v njihovem odnosu do drugih in do sveta, v njegovih gospodarskih, okoljskih, družbenih, zdravstvenih, industrijskih in kulturnih razsežnostih. Izhodišče je UNESCO listina o zvoku – Resolucija 39 C/59 z dne 25. septembra 2017, ki izpostavlja pomen zvoka v današnjem svetu in spodbuja uporabo najboljših praks. Glavni namen usklajenih aktivnosti je izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu in vlogi zvoka v našem vsakdanjem okolju.
Svet zvokov
Avtor: Leon Oblak
 
Si slišal kdaj skrivnostni zvok tišine?
Lahko je skrit v spokoju, miru, sreči,
lahko je v žalosti, prižgani sveči,
ki zagori v samoti, brez topline.
 
Si slišal zvoke, ko tišina mine?
Če si prijazen, nežni so, ljubeči,
a v zvoku, ki človeka razčloveči,
je hrupna in brezčutna moč praznine.
 
Zapri oči in se ne daj motiti,
povsod vse polno lažnih je prerokov,
ki te po svoje hočejo uglasiti.
 
Ne išči bližnjice do slavolokov,
če hôtel, znal in zmogel boš ljubiti,
boš hitro stopil v svet najlepših zvokov.

V letošnjem letu ICA začenja svoje aktivnosti ozaveščanja o zvoku z natečajem za osnovne in srednje šole MOJ SVET ZVOKOV, ki bo izveden v sodelovanju nacionalnih društev za akustiko (Slovensko društvo za akustiko -SDA).

Sodelujoči iz osnovnih šol bodo po vsem svetu ustvarjali izdelke, kot so risbe, fotografije, krpanke, kolaže ipd. Sodelujoči srednjih šol bodo spesnili kitico s štirimi verzi za pesem Mi smo zvoki našega sveta (The Sound Of The World) v slovenščini in/ali v angleščini.

Ilustracije in verzi se morajo nanašati na temo Pomen zvoka za družbo in svet, izhodišče pa naj bo melodija oziroma refren pesmi Mi smo zvoki našega sveta.


Podrobna navodila natečaja so dostopna na naslednji povezavi.

Prijavnica za natečaj je dostopna na naslednji povezavi.


Svoje prispevke posredujte skladno z navodili in z zadevo NATEČAJ Moj svet zvokov po elektronski pošti na naslov: okoljskihrup@nijz.si

Rok za oddajo prispevkov je 30. april 2021.

Za vse podrobnejše informacije smo vam na razpolago po elektronski pošti na naslovu: sonja.jeram@nijz.si

Vse informacije o aktivnostih IYS2020 bodo zbrane in predstavljene na spletni strani ICA.