Hrup

Mednarodni dan ozveščanja o hrupu 2019 - delavnica Hrup in zdravje v šolah 2019

22. 05. 2019
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo 24. aprila 2019 izvedli drugo delavnico »Hrup in zdravje v šolah«. Namen delavnice je bil širitev mreže šol in strokovnih organizacij, ki bi skupaj obravnavale problematiko hrupa v šolah.

Delavnica je bila izvedena v sklopu obeležitve Mednarodnega dne ozaveščanja o hrupu 2019, ki ga obeležujemo zadnjo sredo v aprilu, katerega namen je opozarjanje in ozaveščanje javnosti o zdravstvenih posledicah, zaradi dolgotrajne izpostavljenosti hrupu. 

Letos je bila delavnica posvečena iskanju najprimernejših tehničnih rešitve za izboljšanje akustike in zmanjšanje odmevnega časa v šolskih prostorih. Pogoji v šolskih prostorih bi morali biti skladni z zahtevami Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah in Tehnične smernice – Zaščita pred hrupom v stavbi. Dosedanje meritve pa so pokazale, da ti pogoji niso izpolnjeni in je zato hrup v teh šolah zelo moteč. 

Na delavnici je sodelovalo 39 udeležencev med njimi predvsem predstavniki osnovnih šol in enega vrtca. Predavanja so izvedli predstavniki NIJZ, Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ), Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG), Mestne občine Ljubljana (MOL) in podjetja Decibel. Primere problematike hrupa v šoli so predstavile naslednje šole: OŠ Vojnik, OŠ Nove Jarše iz Ljubljane in OŠ 8.talcev iz Logatca.

Tako kot na prvi delavnici smo tudi tokrat v uvodu predstavili vplive hrupa na učence in učitelje v šoli. Večino časa pa smo posvetili tehničnim ukrepom za izboljšanje akustike in odmevnega časa v različnih prostorih šole. Učitelji so ponovno izpostavili predvsem probleme v jedilnicah, skupnih prostorih/hodnikih in telovadnicah. OŠ Vojnik je predstavila uspešno izveden postopek pregleda šolskih prostorov in utemeljitve potrebe po adaptaciji. V letošnjem letu pričakujejo zaključek del in seveda boljše zvočno okolje in pogoje za delo.

Udeleženci delavnice so predlagali, da bi vsebine predstavili tudi ravnateljem šol. Med zaključki pa smo bili edini, da bi bilo k sodelovanju treba povabiti tudi Zavod za šolstvo, predvsem pri nadaljnjih delavnicah, kjer bi lahko obravnavali organizacijske in pedagoške ukrepe za zmanjševanje hrupa v šolskem okolju. Izpostavljamo pa, da je kakovostno zvočno okolje predpogoj za uspešno uvajanje ostalih ukrepov. Udeleženci so pogrešali več praktičnega dela, a smo tokrat poskušali čim bolj izkoristili čas za predstavitve uporabnih informacij s strani sodelujočih strokovnjakov. Vsem predavateljem se iskreno  zahvaljujemo za njihovo prostovoljno sodelovanje.


Dodatno gradivo - Predstavitve z delavnice: