Bivalno okolje

Kaj prinaša novi standard za otroške avtomobilske sedeže?

12. 07. 2016
Novi standard R129 (i-Size) za otroške avtomobilske sedeže je bil sprejet z namenom, da se izboljša varnost otrok kot potnikov v avtomobilu.

Zaenkrat velja le za sedeže za otroke, visoke do 105 cm. V naslednjih letih bosta hkrati v veljavi oba varnostna standarda za sedeže, stari standard R44.04 in novi R129 (i-Size), zato sedeža, ki ga že uporabljamo, ni treba takoj zamenjati z novim i-Size sedežem. Poleg tega je zaenkrat na evropskem tržišču na voljo le majhno število sedežev, ki so izdelani skladno z R129 standardom.

Novi standard zagotavlja boljšo varnost otroških varnostnih sedežev, vendar bomo zmanjšali tveganje za poškodbe otrok v avtomobilu predvsem s pravilno in dosledno namestitvijo otroka v sedež na vsaki vožnji, tudi na najkrajši. Starši na kratkih vožnjah pogosto ne uporabljajo sedeža, ker podcenjujejo nevarnost trka in težo poškodb, ki bi jih lahko utrpel njihov otrok v prometni nezgodi pri nizki hitrosti vožnje na lokalnih cestah v znanem okolju.

Novi standard ne prinaša sprememb pri uporabi jahača (sedež skupine 2+3 za otroke težke od 15 do 36 kg). Še naprej se priporoča uporaba jahača z naslonjalom za telo in glavo, v katerem je otrok pripet s 3- točkovnim varnostnim pasom, ki je vgrajen v avtomobilu. V primeru bočnega trka jahač z naslonjalom zagotavlja boljšo zaščito otrokove glave in vratu v primerjavi z jahačem, ki ima le spodnji del brez naslonjala.


Novosti na področju varnosti, ki jih prinaša standard ECE R129 (i-Size):

  • Po novem standardu bomo otroka lahko vozili v sedežu v nasprotni smeri vožnje do 15. meseca starosti. Številne raziskave in dolgoletne izkušnje na Švedskem so namreč pokazale, da so majhni otroci bolj varni v sedežu, ki je nameščen v nasprotni smeri vožnje v primerjavi s sedežem, ki je nameščen v smeri vožnje. Otroci, mlajši od dveh let, imajo sorazmerno veliko glavo ter občutljiv vrat in hrbtenico, zaradi tega je njihovo tveganje za poškodbe glave in hrbtenice v prometni nezgodi veliko. Sedež, nameščen v nasprotni smeri vožnje, zagotavlja ustrezno oporo za otrokovo glavo, vrat in hrbtenico, ker se v prometni nezgodi sile trka razporedijo po celotnem telesu otroka, s tem pa se zmanjša tveganje za poškodbe.
  • i-Size sedeži bodo razvrščeni v skupine glede na višino otroka in ne več glede na težo otroka. Starši običajno bolje poznajo višino svojega otroka kot njegovo težo, zato bodo lažje presodili, kateri sedež je primeren za otroka in kdaj bo treba otroka premestiti v večji sedež.
  • Standard R129 predvideva dodatno obvezno testiranje varnosti otroških sedežev v bočnih trkih, medtem ko je stari standard vključeval le test varnosti v čelnem trku.
  • i-Size sedeži se bodo lahko pritrdili v avtomobil le s sistemom Isofix. Ena od prednosti Isofix sistema je, da se z njegovo uporabo zmanjša pogostost napak pri pritrditvi sedeža v avtomobil. Poleg tega se z Isofix pritrditvijo sedeža zmanjšajo sile trka na otroka, ker sedež ob trku manj zaniha.