Z znanjem do boljšega zdravja

Javni poziv št. 1/2019 za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi operacije za pilotno testiranje novo razvitega e-orodja za načrtovanje obrokov v vzgojno-izobraževalnih zavodih

17. 06. 2019
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Nina Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje programa »Nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementacij smernic zdravega prehranjevanja – Šolski lonec« objavlja javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev za pilotno testiranje novo razvitega e-orodja za načrtovanje šolskih obrokov.

Projekt Šolski lonec je nastal kot plod dolgoletnega medsektorskega sodelovanja med zdravstvom in šolstvom. Namenjen je predvsem temu, da bi strokovnjaki na enem mestu našli čim več uporabnih informacij o pomenu prehrane in gibanja za zdravje otrok in mladih. Portal temelji na usmeritvah Zakona o šolski prehrani ter Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje. Šolski lonec predstavlja spletno mesto na katerem so umeščene aktualne nacionalne prehranske smernice, ki so pomemben del organiziranega sistema šolske prehrane. Šolski lonec smo v letih 2013 in 2014 zasnovali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Območna enota Kranj) v sopartnerstvu z Institutom “Jožef Stefan”, od leta 2017 dalje pa poteka nadgradnja in prilagoditev prenovljenim smernicam zdravega prehranjevanja. Izvedbo projekta je finančno omogočilo Ministrstvo za zdravje. Z javnim pozivom želi NIJZ izbrati skupino zunanjih strokovnjakov, ki bo sodelovala pri izvedbi projektne aktivnosti pilotnega testiranja novo razvitega e-orodja za načrtovanju obrokov v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: VIZ).

Glede na to, da je orodje kreirano za potrebe VIZ je za pilotno testiranje orodja potrebno vključiti strokovnjake iz prakse. Ciljno skupino strokovnjakov predstavljajo organizatorji prehrane in vodje kuhinj v VIZ.

Vloga se pošlje na elektronski naslov mateja.bavcon@nijz.si, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do četrtka, 20. junija 2019, do 15. ure na elektronski naslov mateja.bavcon@nijz.si

Celotno besedilo javnega poziva Šolski lonec je dosegljiv na naslednji povezavi.

Prijavni obrazec je dosegljiv na naslednji povezavi.